FANDOM


Tillbaks till rollpersonen.

Tillbaks till förutsättningar.

Teknologitabellen är speciell. Även fast det finns välutvecklad teknologi i alla stora städer så är det inte säkert att alla har tillgång till den privat. Teknologin är dyr och hålls undan från de lägre klasserna så mycket som möjligt.

Den här tabellen kan ge rollpersonen både kunskaper om teknologi som ett föremål av något slag.


 1. Datorkunskap + X
 2. Handdator
 3. Stationär dator
 4. Minnesbricka/kort/pinne
 5. Sändare
 6. Hologramtelefon
 7. Inspelningsapparat
 8. Multikabel
 9. Störningsutrustning
 10. Hackerkunskap + X
 11. Internt Chip (Något med + i datorkunskap etc?)
 12. Autodoktor
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.