FANDOM


Tillbaks till världen.

Generellt om teknologiRedigera

Det finns avancerad teknologi i världen, men långt ifrån alla har tillgång till den. Regionernas toppskickt har ofta tillgång till apparater och vapen som folket aldrig har sett eller hört talas om. Det finns inte samma komersiella syfte med teknologin som det finns i vår värld. Det massproduceras inte smartphones så att var och varannan jävel har en, utan teknologin används mer som verktyg på arbetsplatser, även om det finns komersiell media i form av musik, film och spel. De apparater som medelklassen använder för spel och att tillgodogöra sig olika medier är ofta begränsade till just de användsningsområdena (t.ex. en spelkonsol används bara till att spela på, inte till att surfa, kommunicera eller se på film på).

En person av medelklass har ofta tillgång till radio och tv i hemmet, samt fast telefoni. Datorer kan de ofta använda på allmäna utrymmen och mobila telefoner är ovanliga.

EnergikällorRedigera

Väldigt mycket är okänt om de energikällor som används på planeten men det sägs finnas enorma resurser som de mäktigaste städerna tvistar om - dvs de få som vet att de har någon annan stad att tvista om dem med. Se Naturtillgångar.

Olika typer av teknologiRedigera

Datorer

Fordon

Industri

Kommunikation

Media

Satelliter

Vapen

InternetRedigera

Internet är ett jättelikt nätverk av sammankopplade datorer. För att dessa datorer ska kunna skicka och ta emot information måste de använda samma uppsättning regler. Regelverken kallas protokoll och det mest grundläggande protokollet är IP (internetprotokollet).

När information skickas med hjälp av IP, så bryts den ned i små beståndsdelar som kallas IP-paket. Informationen som överförs ”kapslas in” och är oväsentlig i själva transporten från en punkt i nätverket till en annan. Det enda som spelar roll är informationen om vilken dator som har skickat paketet och vilken dator som ska ta emot det.

Det som gör att IP-paketen kan hitta fram är att alla internetuppkopplade datorer har en så kallad IP-adress. Det är en unik nummerserie som identifierar datorn i nätverket, ungefär på samma sätt som alla telefoner har ett eget nummer i telenätet.

Långa nummerserier är dock svåra för oss människor att komma ihåg. Därför finns också en katalogtjänst på internet som kallas domännamnssystemet (DNS). Lite som en telefonkatalog översätter namn till telefonnummer, så översätter DNS domännamn till IP-adresser och ser till att IP-paketen skickas rätt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.