FANDOM


Man har 150 karaktärspoäng (som test i början).

 1. Välj kön
 2. Välj hemort
 3. Välj ras. Se spelbara raser.
 4. Välj namn.
 5. Ta fram attribut.
 6. Ta fram bakgrund
 7. Ta fram förutsättningar
 8. Skolgång
 9. Välj yrke
 10. Startkapital
 11. Välj och köp färdigheter

Skapa en rollpersonRedigera

En rollperson är en påhittad person som en spelare ska spela. Rollpersonen, eller karaktären, skapas med hjälp av spelarens och spelledarens fantasi och reglerna i detta kapitel.

KönRedigera

Den första frågan att ta ställning till som spelare är att bestämma kön på sin rollperson. Det är fritt att välja på att spela som man eller kvinna.

HemortRedigera

Därefter är det dags att välja hemort, alltså vilken plats karaktären bor på. Eftersom att världen ser ut som den gör, med stora begränsningar vad gäller resande, är det bra om alla spelare kommer från samma region och helst samma stad. Det är upp till Spelledaren att sätta begränsningar kring spelarnas hemort. Beroende på vilken del av världen karaktären kommer ifrån kan man få olika modifikationer på kommande delar av karaktärsskapandet.

RasRedigera

Den vanligaste rasen är människa, men i en del städer förekommer det andra humanoida varelser som är spelbara. Se spelbara raser. I samråd med Spelledaren väljer spelaren en ras.

NamnRedigera

Välj sedan ett passande namn till karaktären. Återigen är det upp till Spelledaren att bestämma vad som passar eller inte.

AttributRedigera

Attributen är rollpersonens fysiska och psykiska förutsättningar. Alla rollpersoner har 9 attribut. Dessa är:

Styrka - [STY]

Fysik - [FYS]

Rörlighet - [RÖR]

Personlighet - [PER

Psyke - [PSY]

Intelligens - [INT]

Vilja - [VIL]

Syn - [SYN]

Hörsel - [HÖR]

Värden i attributRedigera

Alla rollpersoner har ett värde i vart och ett av attributen. Detta värde varierar vanligtvis mellan 2 och 18 och 11 är att betrakta som ett slags medelvärde och högt är bra och lågt är dåligt. Ett värde på 0 innebär ofta rollpersonens död (eller t.ex. att rollpersonen är totalt blind, vid SYN på 0).

En rollperson bör ha något över medel i sina attribut, om denne ska stå inför fara regelbundet.

Ta fram värdenRedigera

Alla attribut slås fram med 2t6. Därefter kan spelaren välja att spendera karaktärspoäng för att komplettera värdena. En spelare som önskar använda karaktärspoäng på det här viset gör det innan nästa steg i karaktärsskapandet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.