FANDOM


Det finns tva olika vis att nyttja magi pa. Antingen lar man sig tygla de energier som finns i varlden, och som genomsyrar allt, eller sa anvander man en inneboende kraft (som inte alla ar fodda med).

Det finns mycket utvecklade teorier om magi, och manga vetenskapsman drar sig for att anvanda begreppet "magi".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.