FANDOM


Tillbaks till Rollpersonen

Tillbaks till förutsättningar

Listan nedan ska sorteras med "bra" alternativ som höga nr och "dåliga" nr som låga nr. Rollpersoner med hög social status får + i slagen på livsförhållanden.

  1. Knappt råd med hyran. Rollpersonens hyra är så pass hög så att han/hon alltid har problem med att betala den.
  2. Undanlagda pengar. Rollpersonen har en månadshyra undanlagd i kontanter, utöver startkapitalet.
  3. Störande grannar. Rollpersonen har extremt störande grannar som alltid väsnas. Rollpersonens klagomål har inte gett någon effekt.
  4. Idiot till chef. Rollpersonens chef är en idiot som hatar Rollpersonen.
  5. Skulder. Rollpersonen har av någon anledning stora skulder som ska betalas av på 1t6 år. Den totala summan är 1t6x10.000.
  6. Inflytande. Rollpersonen har gott inflytande på sitt arbete och kan utnyttja detta i många situationer.
  7. Beskyddande grannar. Rollpersonen bor i ett grannskap där grannarna hjälper varandra. Rollpersonen känner sig därför lugn med att lämna sitt hem om dagarna.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.