FANDOM


"Helvete, helvete, fy fan i helvete!"

- Paul Frank Gruber, säkerhetschef Red Route 7

- SAMMANFATTNING

Paul F. Gruber är, enligt polismyndighetens dokument, en skarpladdad pistol och ett störningsmoment i de högre distriken. Han har otaliga prickar på sitt register för övervåld, olaga hot, övergrepp i rättsak etc, etc. Han var tidigare en lovande kandidat som kommendant för toppdistriktens civila polisstyrkor men är på obestämd tid förflyttad och degraderad som vaktchef för skyddsstyrkan baserad i Red Route 7 .

Paul har cendréfärgat hår, grågröna ögon (naturliga), 195 centimeter hög och väger uppskattningsvis hundra kilogram. Övriga kännetecken är ett mensurärr på höger sida av pannan, en knäckt näsa. Ärrbildning på höger axel efter en tredje gradens brännskada (i tjänst, se "Meriter/Bedrifter/Rekommendationer")

- BAKGRUND

Paul F. (Frank) Gruber föddes den elfte Jaana 3431 A.I i Lowlands, Distrikt 5. Hans mor, Henrietta M. (Mary) Gruber (*3405 - Vid liv) var personaladministratör inom distriktets skytteltjänst. Fadern, Marius M. (Marius) Gruber (3402 - 3449, förlorad i tjänst) var aktiv polisman i Distrikt 4. Fadern lät, genom förmodade sociala kontakter, sätta Frank i den teoretiska skolan i Distrikt 4, där han i tester utmärkte sig som stark inom fysik, musik (slagverk) och senare inom psykologi (eget tillval). I övriga kunskapsämnen var kunskaperna mediokra, bitvis haltande. Efter slutförda grundskolestudier vid sextonårsåldern ansökte han om att genomgå polisiär utbildning och antogs med särdeles höga betyg på den fysiska uttagningsdelen, mediokra inom teoretiska. Vid arton års ålder avled fadern i tjänst. Dödsorsaken var XXX-XXX (RADERADE UPPGIFTER) på transporthubben, Distrikt 7. Paul tog faderns död hårt och begravde sig i studier. Vid nitton års ålder graduerade Paul och påbörjade en tjänst som assistent på polisdistrikt 9, känt som "Stormen". Där utmärkte han sig snabbt under matupploppet Haar månad 3440 då han bar en skadad kollega i skydd och neutraliserade ett dussin demonstranter själv. Han förflyttades efter tre månader till Distrikt sju, där han också befodrades till gruppbefäl. Där utmärkte han sig flertalet gånger då han visat stort mod och ledarförmåga under överfall/eldstrider gentemot gänggrupperingar från de lägre distrikten. Han mottog också sin första prick i registret sen han slängt en civilist (Kvinna, XXX-XXX, XX år, biträde) genom en glasfasad. Kvinnan fick svåra ärrbildningar i ansikte och magparti (i dagsläget helt återställd). Han motiverade handlingen med att kvinnan stod i vägen för hans eldlinje. Trots pricken belönades han år 3442 med Förtjänstbandet av andra klassen för uppvisat mod och Sköldbrickan för att ha uppnått femtio neutraliserade kriminella inom fem år.


FORTSÄTTNING

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.