FANDOM


Tillbaks till rollpersonen

Tillbaks till förutsättningar


1-5. Yrkesrelaterad händelse. Yrkesspecefika händelser

6-10. Händelsetabell för Social Status. Händelsetabell Social Status.

11. Rånad

12. Misshandlad

13. Fylleslag

14. Anhängare av en subkultur.

15. Träffat kändis. RPn träffade en kändis av något slag och fick en autograf. Den kan vara värd någonting.

16. Rehabiliterad.

17. Medlem i en Organisation/Kult. Det är upp till RPn att avgöra om denne fortfarande är med i organisationen.

18. Provjobbat. RPn har testat ett annat yrke och får lite färdigheter.

19. Inbrott.

20. Eldsvåda.

21. Räddat liv.

22. Tagit hand om ett djur.

23. Adoption.

24. Skilsmässa.

25. Dödsfall i familj elelr bland vänner.

26. Vinst på lott.

27. Fynd.

28. Bra köp.

29. Dåligt köp.

30. Hackad.

31. Resa utanför staden.

32. Fyllecell.

33. Slagsmål.

34. Gisslan.

35. Operation.

36. Fängelsevistelse.

37. Sjukdom.

38. Olycka.

39. Kontaktad anonymt på internet.

40. Gäst på gala.

41. Steril.

42. Nära döden.

43. Kontakt med andar

44. Hört trovärdiga historier om platser utanför staden

45. Vittne

46. Varit besatt

47. Uppfunnit något

48. Fått ett minneskort med krypterade filer

49. Hotad till livet

50. Inflytande i en organisation

51. Krossat hjärta

52. TKlantat sig

53. Tvångsrekryterad

54. Vunnit en tävling

55. Sviken

56. Svikit

57. Gett ett löfte

58. Fått ett löfte

59. Skulder

60. Överlevt mordförsök.

61. Implantat. Rollpersonen fick någon gång för sig att installera ett chip i sin kropp, under en temporär fluga. Chipet är ganska menlöst men kostar en del att ta bort.

62. Kapad identitet. Rollpersonen fick en gång sin identitet kapad. Nu är det dock återställt till det normala.

63. Rumskamrat. Rollpersonen levde tidigare ihop med en annan person, slå ett slag på kontakter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.