FANDOM


Tillbaks till rollpersonen.

Kunskapsfärdigheter finns i, i princip, allt "Kunskap om ..." En del färdigheter har ett startvärde. Dessa färdigheter finns tryckta på formuläret.

Startvärdet räknas ut baserat på olika attribut.

Man har möjlighet att höja sina färdighetsvärden innan spelets början genom att spendera karaktärspoäng enligt lathunden nedan:

--Lathund--

Lista på färdigheter


Att använda färdigheterRedigera

För att utföra en handling med en färdighet slår man med 1T100. Handlingen är utfört med ett positivt resultat, eller är lyckad, om värdet på tärningen är under rollpersonens färdighetsvärde.

Slår man över är handlingen misslyckad.

Slagen modifieras efter spelledarens tycke och efter situationen som rollpersonen befinner sig i.

Ofta gör man en handling som påverkar en annan karaktär, SLP eller RP. Då krävs det aktiva motsåndsslag. Den som påverkas av händlingen slår ett slag mot lämplig färdighet, ibland samma färdighet som spelaren. För att avgöra vem som lyckas jämför man effekten. Effekten är differensen mellan slaget och färdighetsvärdet. Den med bäst effekt lyckas.

I alla situationer kan den som utför en handling befinna sig i eller ur position till en viss grad.


I position = utövaren har normala förutsättningar för att utföra handlingen

Ur position = utövaren befinner sig i ett läge, av ett eller annat skäl, som gör det svårare att utföra handlingen

Fördelaktig position = utövaren befinner sig i en situation då denne har lättare att utföra handlingen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.